×
Способы доставки
Бесплатная доставка: Делаем доставку по городам и районам где есть наша логистика. В те районы и города где нет нашей логистики отправляем по согласованию с клиентом.
Самовывоз
Транспортная компания
Способы оплаты
Предоплата
Расчетный счет
Карта банка
Наличные
×
ТОО Амагел
✉ СВЯЗАТЬСЯ С ПРЕДПРИЯТИЕМ

Адрес:

Северо-Казахстанская обл., г. Петропавловск, Парковая 57А

Филиалы:

Казахстан Шымкент Шымкент; Алматинская обл. Алматы; Карагандинская обл. Караганда; Павлодарская обл. Павлодар; Восточно-Казахстанская обл. Усть-Каменогорск; Костанайская обл. Костанай; Западно-Казахстанская обл. Уральск

Телефон:

показать телефон
Ультрафом 20г порошок  ( колистин сульфат, окситетрациклин г/х, триметоприм )

Ультрафом 20г порошок ( колистин сульфат, окситетрациклин г/х, триметоприм )

Ультрафом 20г порошок  ( колистин сульфат, окситетрациклин г/х, триметоприм )
в корзину заказов
перезвоните мне
условия доставки, способы оплаты Условия, доставка, оплата
195,00 тнг
в наличии
розница и опт
☎ показать телефон

Инструкция на русском языке ниже

Ультрафом ұнтағы, 1 г препараттың құрамындағы заттар: колистин сульфат-500000 окситетрациклин гидрохлорид-35 мг; триметоприм – 90 мг.

ҚОЛДАНУ. Шошқалар: Ауру жануарларды емдеу дизентерия, колибактериоз, сальмонеллез, пастереллез, сондай-ақ асқазан-ішек жолдары мен тыныс алу мүшелерінің аурулары кезінде, препараттың компоненттеріне сезімтал микроорганизмдерден туындаған. Қояндар, бұзаулар және қозылар (алты аптаға дейін): энтеритпен ауыратын жануарларды емдеу, сондай-ақ препараттың компоненттеріне сезімтал микроорганизмдерден туындаған тыныс алу мүшелерінің аурулары кезінде. Үй құсы (тауықтар, Күрке тауық, қаздар, үйректер): емдеу микоплазмозбен, колибактериозбен, пастереллезбен ауыратын, сондай-ақ тыныс алу органдарының аурулары кезінде препараттың компоненттері. ДОЗАСЫ. Дозада ішу арқылы: * шошқа, үй құсы (топтық әдіспен) – 1 кг препарат 1000 л ауыз суға арналған немесе 3-5 тәулік бойы құрама жемнің 1 тоннасына 1,5-2 кг препарат қосылады; * қояндар-1 литр ауыз су үшін 1-1,5 г препарат 3-5 тәулік ішінде; * бұзау, қозылар( алты аптаға дейін), торайлар (жеке) – 10 кг салмағына 0,5 г препараттан денені тәулігіне 2 рет 5-7 тәулік бойы.

ФАРМАКОЛОГИЯЛЫҚ ҚАСИЕТТЕРІ. Ультрафом ұнтағы-кешенді препарат, оның компоненттері, синергиялық әрекеті, кең спектрді қамтамасыз етеді микробқа қарсы белсенділік. Колистин-грамтеріс микроорганизмдерге бактерицидтік әсері бар полимиксиндер тобының антибиотигі (е. coli, Salmo- nella spp., Pasteurella spp., Haemophilus spp., Bordetella spp). Колистиннің әсер ету механизмі тұтастықтың бұзылуынан тұрады микроорганизмдердің цитоплазмалық мембранасы. Бактериялық мембрананың өткізгіштігі бірден өзгереді препаратпен байланысқаннан кейін. Колистин фосфолипид А жасушалық мембраналарды бактериялық эндотоксиннің биологиялық әсерін бейтараптандыра отырып байланыстырады. Окситетрациклин- бактериостатикалық антибиотик, әрекет ету механизмі бұзылудан тұрады рибосомалармен өзара әрекеттесуі кезінде ақуыз синтезі, сондай-ақ цитоплазмалық сезімтал микроорганизмдердің мембраналары. Препарат грамоңға әсер етудің кең спектрі бар және грамтеріс микроорганизмдер: Streptoccus spp., Clostridium spp., Corynebacterium spp., Brucella spp., Haemophilus spp., E. coli, Pasteurella spp., Klebsiella spp., Erysipelothrix spp., Fusobacterium spp., Salmonella spp., сондай-ақ протозойалық (Protozoa), микоплазмалар (Mycoplasma spp.), риккетсиялар (Rickettsia spp.) және Хламидия (Chlamydia). Триметоприм-химиотерапиялық препарат, грамоңға бактериостатикалық әсер етеді (Staphylococcus spp., Streptococcus spp., Clostridium spp., Corynebacterium spp. және басқалар) және грамтеріс (Е. coli, Salmonella spp., Klebsiella spp., Proteus spp., Pasteu- rella spp., Bordetella spp. және т. б.) микроорганизмдер. Ол бактериялық редуктазаны тежейді пуриндер мен нуклеин қышқылдарын синтездеу үшін қажет тетрагидрофолий қышқылы. Бұл триметоприм бактериялық ақуыз синтезінің негізгі процестерінің бірін бұғаттайды.

Ультрафом порошок

ОПИСАНИЕ. Порошок от светло-желтого до желтого цвета со слабым специфическим запахом. ФАРМАКОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА. Ультрафом порошок – комплексный препарат, компоненты которого, действуя синергически, обеспечивают широкий спектр антимикробной активности. Колистин – антибиотик из группы полимиксинов, обла- дающий бактерицидным действием на грамотрицатель- ные микроорганизмы (Е. coli, Salmonella spp., Pasteurella spp., Haemophilus spp., Bordetella spp). Механизм дейст- вия колистина заключается в нарушении целостности цитоплазматической мембраны микроорганизмов. Про- ницаемость бактериальной мембраны изменяется сразу после контакта с препаратом. Колистин связывает фос- фолипид А клеточных мембран, нейтрализуя биологиче- ский эффект бактериального эндотоксина. Окситетрациклин – бактериостатический антибиотик, механизм действия которого заключается в нарушении синтеза белка при взаимодействии с рибосомами, а так- же в уменьшении проницаемости цитоплазматической мембраны чувствительных микроорганизмов. Препарат имеет широкий спектр действия на грамположительные и грамотрицательные микроорганизмы: Streptococcus spp., Clostridium spp., Corynebacterium spp., Brucella spp., Haemophilus spp., E. coli, Pasteurella spp., Klebsiella spp., Ery- sipelothrix spp., Fusobacterium spp., Salmonella spp., а также на протозойные (Protozoa), микоплазмы (Mycoplasma spp.), риккетсии (Rickettsia spp.) и хламидии (Chlamydia). Триметоприм – химиотерапевтическое препарат, дей- ствует бактериостатически на грамположительные (Staphylococcus spp., Streptococcus spp., Clostridium spp., Corynebacterium spp. и другие) и грамотрицательные (Е. coli, Salmonella spp., Klebsiella spp., Proteus spp., Pasteu- rella spp., Bordetella spp. и т.п.) микроорганизмы. Он ин- гибирует бактериальную редуктазу, которая превращает дегидрофолиевую кислоту в тетрагидрофолиевую, необходимую для синтеза пуринов и нуклеиновых кислот. Этим триметоприм блокирует один из основных процес- сов синтеза бактериального белка.

ПРИМЕНЕНИЕ. Сви­ньи: лечение животных, больных дизентерией, колибактериозом, сальмонеллезом, пастереллезом, а также при заболеваниях желудочно-ки- шечного тракта и органов дыхания, вызванных микроорганизмами, чувствительными к компонентам препарата. Кро­ли­ки, те­ля­та и яг­ня­та (в воз­рас­те до шес­ти недель): лечение животных, больных энтеритом, а также при заболеваниях органов дыхания, вызванных микроорганизмами, чувствительными к компонентам препарата. До­маш­няя пти­ца (ку­ры, ин­дю­ки, гу­си, ут­ки): лечение птицы, больной микоплазмозом, колибактериозом, пастереллезом, а также при заболеваниях органов дыха- ния, вызванных микроорганизмами, чувствительными к компонентам препарата.

ДОЗИРОВКА. Перорально в дозах: • свиньи, домашняя птица (групповым методом) – 1 кг препарата на 1000 л питьевой воды или 1,5-2 кг препа- рата на 1 тонну комбикорма в течение 3-5 суток; • кролики – 1-1,5 г препарата на 1 литр питьевой воды в течение 3-5 суток; • телята, ягнята (в возрасте до шести недель), поросята (индивидуально) – по 0,5 г препарата на 10 кг массы тела 2 раза в сутки в течение 5-7 суток. ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. Не использовать животным при повышенной чувствительности к компонентам препара- та. При использовании жвачным животным с функцио- нально развитыми преджелудками и курам-несушкам, яйца которых используют в пищу людям. Не применять во время лактации и в последней трети беременности. ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЯ. Убой животных на мясо раз- решается через 10 суток, птицы – через 7 суток после последнего применения препарата. Полученное до ука- занного срока мясо утилизируют или скармливают не- продуктивным животным, в зависимости от заключения врача ветеринарной медицины. ХРАНЕНИЕ. Сухое, темное, недоступное для детей ме- сто при температуре от 8°С до 25°С. Не хранить вместе с пищевыми продуктами, напитками и кормами для жи- вотных. Срок годности – 3 года с даты изготовления.

Инструкция на русском языке ниже Ультрафом ұнтағы, 1 г препараттың құрамындағы заттар: колистин сульфат-500000 окситетрациклин гидрохлорид-35 мг; триметоприм – 90 мг. ҚОЛДАНУ. Шошқалар: Ауру жануарларды емдеу дизентерия, колибактериоз, сальмонеллез, пастереллез, сондай-ақ асқазан-ішек жолдары мен тыныс алу мүшелерінің аурулары кезінде, препараттың компоненттеріне сезімтал микроорганизмдерден туындаған. Қояндар, бұзаулар және қозылар (алты аптаға дейін): энтеритпен ауыратын жануарларды емдеу, сондай-ақ препараттың компоненттеріне сезімтал микроорганизмдерден туындаған тыныс алу мүшелерінің аурулары кезінде. Үй құсы (тауықтар, Күрке тауық, қаздар, үйректер): емдеу микоплазмозбен, колибактериозбен, пастереллезбен ауыратын, сондай-ақ тыныс алу органдарының аурулары кезінде препараттың компоненттері. ДОЗАСЫ. Дозада ішу арқылы: * шошқа, үй құсы (топтық әдіспен) – 1 кг препарат 1000 л ауыз суға арналған немесе 3-5 тәулік бойы құрама жемнің 1 тоннасына 1,5-2 кг препарат қосылад...еще ►
×
Заказать обратный звонок
Заказать обратный звонок Нажимая кнопку «ОТПРАВИТЬ», я даю согласие на обработку персональных данных
Ваше имя *
Контактный телефон *
E-mail *
Время, удобное для звонка
Примечание
ОТПРАВКА ЗАЯВКИ ...
☎ НАШИ ТЕЛЕФОНЫ
+7 (775) 433-11-18
+7 (777) 201-99-88
+7 (7152) 500-482
+7 (7152) 500-483
Напишите нам
мы ответим на все Ваши вопросы
Ваше имя

Ваш телефон

Ваш Email

Сообщениекод подтверждения
x
код
2009-2020 © АгроВектор. All rights reserved.
КОРЗИНА ЗАКАЗОВ
×
КОРЗИНА ЗАКАЗОВ 0
ОФОРМЛЕНИЕ ЗАКАЗА
×
Фамилия Имя Отчество: *
Укажите Ф.И.О.
Организация: *
Укажите организацию
Email: *
Email указан не верно
Телефон: *
Укажите телефон
Адрес: *
Укажите адрес
Дополнительные комментарии: (до 512 символов)
* - обязательные поля для заполнения
Продавец:
Доставка:
Оплата:
Позиций заказа - , на сумму: 0
Окончательную стоимость и условия уточняйте у продавца
Нажимая кнопку «ОТПРАВИТЬ ЗАКАЗ», я даю согласие на обработку персональных данных
Вернуться в корзину
Отправить заказ